Portal studentskih volonterskih praksi

Portal volonterskih praksi ima za cilj informirati mlade o mogućnostima volontiranja, stručne prakse u sklopu društveno korisnog učenja te ostalih poslova u organizacijama civilnog društva, a sve s ciljem njihovog aktivnog uključivanja i angažmana u organizacije civilnog društva.

Dakle, primarna funkcija portala je: informiranje i promidžba mogućnosti volonterske prakse u udrugama, poticanje svih studenata na volonterski rad, te educiranje studenata za društveno korisno učenje (DKU).

Portal je izrađen u sklopu projekta "Centar za društveno korisno učenje". Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade RH.